วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมการจัดเก็บเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น