วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2557 

ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติก่อน-หลังเดินทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น