วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรรมการกองกลาง สอบ LAS ปี2556

สอบ LAS 
5-6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ภาระงาน
1. ประชุมรับทราบข้อปฏิบัติการจัดสอบ LAS ศูนย์สอบที่ 3 ณ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
2. ติดต่อประสานงานกับศูนย์สอบโรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
3. จัดทำคำสั่ง และกำหนดรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ 
4. จัดเตรียมสถานที่คุมสอบ ก่อนวันสอบ จัดทำรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องสอบ และติดประกาศให้เรียบร้อย
5. คุมสอบและส่งข้อสอบที่ศูนย์สอบ
(ครั้งแรกนะค่ะ ที่เป็นบุคคลกองกลางดำเนินการสอบทั้งหมดร่วมกับคณะทะเบียนวัดผลค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น