วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมการจัดเก็บเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2557 

ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติก่อน-หลังเดินทาง

รับทุนอบรม โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 7 ปี 2014 ศูนย์คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2557


1. ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม: กิโมโนเป็นการแต่งตัวชุดประจำชาติญี่ปุ่น มาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ อาจารย์เล่าว่า เมื่อก่อนจะใส่ชุดกิโมโนในวันสำคัญๆ เช่น วันออกเดท วันแต่งงาน ไปพบผู้ใหญ่หรือกิจกรรมทางการ ส่วนปัจจุบันก็จะใส่เป็นบางโอกาส เนื่องจากชุดมีราคาแพงมาก ทอด้วยมือทั้งชุดของทุกชิ้นในชุดกิโมโนมีชื่อเรียกต่างกัน และมีไซส์ต่างกัน แล้วแต่ความสูงแต่ละคน มีขั้นตอนในการใส่โดยต้องมีคนใส่ใหเนื่องจากอุปกรณ์มากและรายละเอียดในการมัดก็มีวิธีที่ถูกด้วย ของที่จะใช้คู่กับชุดกิโมโนจะเป็นห่อผ้า มีวิธีมัดห่อผ้าแบบต่างๆ แล้วแต่ของข้างในที่ใส่ โดยต้องเลือกผ้าให้เหมาะกับของที่ใส่ ผ้าห่อบางชิ้นจะมีตราประจำตระกูลอยู่ได้ ทำให้เวลาให้ของก็จะรู้ว่ามาจากที่ไหน เมื่อรับของมาจะต้องรับของแค่ครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะส่งคืนฝ่ายที่ให้ไป แม้กระทั่งสินสอดแต่งงาน (ซึ่งจะกะประมาณจำนวนที่แบ่ง ไม่ถึงกับนับให้พอดีครึ่ง) สามารถนำมาสอนในชั่วโมงวัฒนธรรมได้ดี

     ส่วนชุดผู้ชายจะมีสีน้ำเงินเข้ม และสีดำเท่านั้น และจะมีดาบซามูไรเป็นของคู่กัน ใส่แล้วดูเข้มแข็ง ด้านหลังถ้าเป็นชุดงานแต่งงาน(ชาย)จะมีตราประจำตระกูลอยู่ด้านหลังเสื้อตอนพับเก็บชุดกิโมโน(เสื้อชั้นในสีขาว) มีวิธีพับที่ถูกต้อง


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรรมการกองกลาง สอบ LAS ปี2556

สอบ LAS 
5-6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ภาระงาน
1. ประชุมรับทราบข้อปฏิบัติการจัดสอบ LAS ศูนย์สอบที่ 3 ณ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
2. ติดต่อประสานงานกับศูนย์สอบโรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
3. จัดทำคำสั่ง และกำหนดรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ 
4. จัดเตรียมสถานที่คุมสอบ ก่อนวันสอบ จัดทำรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องสอบ และติดประกาศให้เรียบร้อย
5. คุมสอบและส่งข้อสอบที่ศูนย์สอบ
(ครั้งแรกนะค่ะ ที่เป็นบุคคลกองกลางดำเนินการสอบทั้งหมดร่วมกับคณะทะเบียนวัดผลค่ะ)