วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อบรมภาษาญี่ปุ่น "การดีไซน์ให้เป็นสถานที่ที่เรียนรู้แบบ Peer Learning"

ที่ Japan Foundation Center (16 พ.ย.56)

ปรับเปลี่ยนการสอนของครู ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้นักเรียนปฏิบัติเชื่อมกับความคิดวิเคราะห์ของตน และหลังจากนั้นพูดคุยเรื่องของตนเองที่คิดนั้นกับเพื่อนในกลุ่ม ฟังความคิดเห็นและคำตอบของเพื่อนในกลุ่มที่ตอบว่าเหมือนหรือต่างกันกับเราหรือไม่ อาจจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใหม่และมีความคิดที่กว้างขึ้น อีกทั้งครูยังได้ฟังความคิดเห็นของตนว่ามีความคิดอย่างไร หากไม่ชัดเจนก็ชี้แนะอธิบายเพิ่มเติม 

ในการสอนโดยวิธี Peer Learning สนุกสนานแต่เหมือนเป็นการเล่น ฉะนั้นครูที่ใช้เทคนิคนี้ต้องชัดเจนว่ากิจกรรมที่เรานำมานั้นมุ่งหวังอะไร. มีการพูดคุยที่มีทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรและการคิดวิเคราะห์

วิธี Peer Learning มี 3 ขั้นตอน
1. ทำกิจกรรมนั้นคนเดียว(ソロ考える)  โดยครูป้อนคำถามหรือใบ้ให้คิด
2. มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (インターアクション) ทำให้มองเห็นชัด พิจารณาสิ่งที่เหมือนและแตกต่าง อาจจะมีการเขียนใส่กระดาษ เขียนเป็นแผนผังบนกระดานด้วย
3. การปรับเปลี่ยนและการขยายใหญ่ วัฒนธรรมที่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น