วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สอนโชว์วิทยาศาสตร์เคมี ที่ รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์

สอนโชว์เรื่องธาตุและอะตอม เป็ภาษาอังกฤษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น